Mål: M 97-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra föreskrivna försiktighetsmått avseende flygverksamhet.