Mål: M 1189-17

Avgörande

Det har varit fel av mark- och miljödomstolen att upphäva ett föreläggande om undersökningar mot bolaget A på den grunden att det upplösts efter fusion med bolaget B (absorption). Detta eftersom bolaget B genom fusionen har inträtt i bolaget A:s samtliga rättigheter och skyldigheter samt övertagit bolaget A:s talan i målet. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.