Mål: P 8708-16

Avgörande

Fråga om antagande av detaljplan för biogasanläggning i anslutning till befintlig fiskindustri. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att kommunens hänvisning till miljökonsekvens-beskrivningen i det parallellt bedrivna tillståndsmålet för biogasanläggningen har uppfyllt kraven på redovisning av alternativ lokalisering enligt 6 kp. 12 § miljöbalken.