Mål: P 4472-17

Avgörande

Ventilationsanläggning på skoltak har ansetts tillgodose ett angeläget gemensamt behov enligt 9 kap. 31 c § PBL i bygglovsärende.