Mål: P 2343-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns förutsättningar att ge bygglov i efterhand till vissa tillbyggnader.