Mål: M 3867-17

MÖD 2017:67

Vägledande avgörande

Enligt 11 kap. 9 b § tredje stycket får en anmälningspliktig vattenverksamhet påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. Att de åtta veckorna passerat utan beslut från länsstyrelsen om att ändra tidsfristen innebär enligt Mark- och miljööverdomstolens mening att länsstyrelsen inte längre haft möjlighet att inom ramen för anmälningsärendet förbjuda verksamheten.