Mål: P 9701-16

Avgörande

Byggsanktionsavgift. En byggnad från mitten av 1800-talet har bedömts utgöra en ekonomibyggnad för jord- och skogsbruket. Rivningen av byggnaden har därmed, enligt 9 kap. 16 § och 16 kap. 8 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 6 § 1 c) plan- och byggförordningen resp. 10 kap. 3 § plan- och bygglagen, varit undantagen från kravet på anmälan och startbesked. Det har därför saknats grund för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.