Mål: M 7344-16

Avgörande

Anläggningsavgifter vid anordnande av allmän va-anläggning. Enligt huvudmannens taxa för vatten- och avloppsanläggning ska vid beräkning av avläggningsavgift för en bostadsfastighet bebyggd med radhus eller kedjehus, som är upplåtna eller avsedda att upplåtas med bostadsrätt eller hyresrätt, varje bostadsenhet räknas som en enbostadsfastighet och därmed betala grundavgift och minimiavgift som för enbostadshus. MÖD har, i likhet med MMD, funnit att denna taxekonstruktion inte står i strid med bestämmelsen i 31 § första stycket vattentjänstlagen om en skälig och rättvis avgiftsfördelning.