Mål: P 10452-16

MÖD 2017:33

Vägledande avgörande

Efter anmälan om olovlig byggnation lämnade byggnadsnämnden anmälan utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen, som konstaterar att den utformning som en åtgärd avses ha när den är färdigställd är avgörande för prövningen av åtgärden, har fastställt nämndens beslut.