Mål: P 775-17

Avgörande

MMD har avgjort ett mål om jämkning av gatukostnadsersättning (stämningsmål) med en lagfaren ledamot och ett tekniskt råd. MÖD har bedömt att den sammansättningen inte har varit tillräcklig med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. MMD:s dom har undanröjts och målet har återförvisats till MMD för fortsatt behandling.