Mål: F 11525-16

Avgörande

Efter medgivande av kommunen har ett servitutsområde, som gällde till förmån för en av kommunen ägd fastighet, inskränkts på visst sätt.