Mål: P 10491-16

Avgörande

Inglasning av balkong innebär att högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids med 5,4 meter vilket inte kan ses som en mindre avvikelse.