Mål: M 6607-16

Avgörande

Fråga om hur tomtplats ska avgränsas. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bl.a. det korta avståndet från bostadsbyggnaden till stranden gör att hemfridszonen sträcker sig fram till strandlinjen. Också fråga om strandskyddsdispens behöver förenas med villkor om att tomtplatsen ska markeras.