Mål: P 8828-16

MÖD 2017:28

Vägledande avgörande

Fråga om betydande olägenhet för granne vid användandet av en uppförd takterrass på ett enbostadshus. MÖD har funnit att nyttjandet av takterassen inte utgör en sådan betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL.