Mål: M 5061-16

Avgörande

En radhusägare klagade på grannens vedeldning hos miljö- och byggnadsnämnden och gjorde gällande att det förhållandet att hennes hus hade platt tak medan omgivande radhus hade sadeltak medförde problem. Efter viss utredning lämnade nämnden klagomålen utan åtgärd. Varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen ändrade nämndens beslut. MÖD har i motsats till underinstanserna bedömt att det med hänsyn till det korta avståndet mellan skorstenen på grannens hus och ett takfönster som klaganden använder för luftintag finns behov av att begränsa vedeldningen på visst sätt. Målet har dessutom återförvisats till nämnden för utredning om ytterligare skyddsåtgärder krävs.