Mål: P 9218-16

Avgörande

Nämndens beslut att avslå bygglov för nybyggnad av kontors- och affärshus har fastställts. Förändringarna jämfört med tidigare meddelade bygglov för samma byggnad är så stora att fasadens utformning numera inte är lämplig utifrån intresset av en god helhetsverkan och kraven på god form-, färg- och materialverkan.