Mål: P 6575-16

Avgörande

En kommunal nämnd gav bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ca 79 kvm. Den byggnad som skulle byggas till är ca 20 kvm för vilken tidigare hade beviljats lov som gäststuga/förråd (komplementbyggnad). Eftersom sökanden vill ha prövat tillåtligheten av att få ha ett fritidshus om ca 100 kvm på den aktuella platsen är det som ska prövas nybyggnation av ett fritidshus. Denna prövning bör göras av nämnden, därför har mark- och miljödomstolens dom och ¬nämndens beslut undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.