Mål: M 5100-16

Avgörande

MÖD har funnit att det primära syftet med uttaget av berg på en fastighet är att bereda plats för återvinningsverksamhet och inte att bedriva täktverksamhet. MÖD har därför upphävt nämndens föreläggande om förbud att bedriva täktverksamhet.