Mål: M 6422-16

MÖD 2017:24

Vägledande avgörande

I ett mål som överlämnats från den nedlagda Va-nämnden till mark-och miljödomstol där fastighetsägaren ville få fastställt att han inte behövde betala anläggningsavgift för allmän va-anläggning har domen undanröjts och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har brustit i den materiella processledningen genom att inte klarlägga partens yrkanden och genom att inte pröva alla invändningarna han framställt och se till att utredningen i målet fått den inriktning och omfattning som den typen av mål kräver.