Mål: M 11333-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett vindkraftverks höjd ska begränsas till 150 m för att vit blinkande hindersbelysning inte ska vara nödvändig.