Mål: M 10214-16

Avgörande

Utredningen ger inte stöd för att det föreligger sådana hälso- eller miljöskäl som förutsätts för att kommunen ska vara skyldig att omhänderta dagvatten i området genom en allmän vattenanläggning enligt 6 § vattentjänstlagen.