Mål: M 3186-16

MÖD 2017:16 I

Vägledande avgörande

En fastighetsägare, som förvärvade fastigheten 2010, har förtelagts att ta bort en del del av en brygganläggning för vilken strandskyddsdispens saknades. Av utredningen framgick att den aktuella delen av bryggan hade funnits sedan i vart fall 1986. Mark- och miljööverdomstolen fann att förhållandena var sådana att det inte fick anses skäligt att förelägga fastighetsägaren att riva brygganläggningen och upphävde därför underinstansernas rivningsföreläggande.