Mål: P 8668-16

MÖD 2017:12

Vägledande avgörande

Sammanfattning: Målet avser ansökan om bygglov för tvåbostadshus inom område med detaljplan. Den avgörande frågan i målet är om det är förenligt med detaljplanens bestämmelse om placering av byggnader att ge det ansökta bygglovet.