Mål: F 10190-16

Avgörande

I mål om avstyckning och fastighetsreglering har Mark- och miljööverdomstolen, efter att målet om avstyckning återkallats, stadfäst en förlikning.