Mål: M 11499-16

Avgörande

Ett föreläggande riktat mot en båtklubb har inte ansetts tillräckligt tydligt. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt den kommunala nämndens beslut om föreläggande.