Mål: P 10563-16

Avgörande

Målet avser rivning av byggnad med kulturhistoriskt värde i område utanför detaljplan. Den aktuella frågan i målet är om målet ska prövas som en ansökan om rivningslov eller om det istället ska handläggas som en anmälan om rivning.