Mål: M 5822-16

Avgörande

MÖD har funnit att krav på hög skyddsnivå kan ställas för en avloppsanläggning ansluten till en vattentoalett bl.a. med hänsyn till att vattnet från avloppsanläggningen passerar en våtmark som är ekologiskt värdefull. Även frågan huruvida en naturlig våtmark kan utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning behandlas.