Mål: M 10213-16

Avgörande

Det faktum att en produktionsanläggning brunnit ner och inte kunnat utnyttjas under del av året har inte utgjort skäl att sätta ned tillsynsavgiften.