Mål: M 2755-16

Avgörande

En fastighetsägare har i föreläggande vid vite förbjudits att använda fastigheten som bostad och att övernattning inte får förekomma. Vid poliskontroll har konstaterats att personer övernattat i byggnaderna på fastigheten. MÖD finner att föreläggandet är tillräckligt tydligt utformat för att det ska stå klart för adressaten vad denne ska göra för att undgå att vitet döms ut. MÖD har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, bifallit ansökan om utdömande av vitet.