Mål: P 9855-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för tillbyggnad då tillbyggnaden tillsammans med huvudbyggnaden innebär en omfattande avvikelse från detaljplanen.