Mål: M 11045-16

Avgörande

Fråga om en kommunal nämnd haft fog för sitt beslut att ta ut en tillkommande timavgift för tillsynsåtgärder i form av förelägganden m.m. i samband med att ett bolag utelämnat vissa uppgifter i sin kontrollrapport för köldmedier.