Mål: M 4993-16

Avgörande

Länsstyrelsen förelade fastighetsägare att riva en byggnad inom strandskyddat område. Byggnaden hade renoverats bl.a. genom att en vägg i taget byttes ut. Länsstyrelsen ansåg att renoveringsarbetet var att jämställa med nybyggnation och att den ursprungliga byggnaden i vart fall hade ändrats på ett sådant sätt att den avhöll allmänheten från att vistas i området. Mark- och miljödomstolen upphävde länsstyrelsens beslut. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte uppförts en ny byggnad på platsen. Däremot har byggnaden, som före renoveringen haft en ytterst begränsad hemfridszon, genom renoveringen ändrats på ett sätt som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt länsstyrelsens beslut.