Mål: P 5959-16

Avgörande

En detaljplan, vars syfte var att uppföra villor för permanentboende på 23 fastigheter, har upphävts. Skälet var att utfarten från det nya området, särskilt anslutningen till kollektivtrafik, inte var löst på ett trafiksäkert sätt.