Mål: M 11210-16

Avgörande

MÖD instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att strandskyddsdispens inte ska beviljas och att föreläggandet om att återställa marken och forsla bort bryggkonstruktionen ska stå fast. MÖD förlänger dock tidsfristen för när åtgärderna enligt föreläggandet ska vara genomförda.