Mål: M 11140-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bestämt ny tidpunkt för när åtgärder enligt ett rättelseföreläggande ska vara fullgjorda eftersom den av tillsynsmyndigheten bestämda tiden hade löpt ut.