Mål: P 9288-16

Avgörande

MÖD har mot bakgrund av ett områdes karaktär bedömt att ommålning av fasad och byte av takpannor på en fastighet i området utgjort sådana åtgärder som kräver bygglov. Med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan har MÖD fastställt nämndens beslut att inte meddela bygglov.