Mål: F 9782-15

Avgörande

Fråga om överföring av mark vid fastighetsreglering strider mot förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen, egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och Europakonventionen.