Mål: P 8407-16

Avgörande

Återförvisning till nämnden på grund av brister i den ansökan som legat till grund för beslut om bygglov.