Mål: M 8191-16

Avgörande

Fråga om tillämpningen av 16 kap. 12 § första stycket 1 och 4 miljöbalken. En länsstyrelse i ett angränsande län har inte haft rätt att överklaga en länsstyrelses beslut att godkänna ett ingivet kontrollprogram.