Mål: P 7512-16

Avgörande

Ansökan om bygglov för hotell- och fritidshusanläggning. Området omfattades av en byggnadsplan från 1953. Enligt en planbestämmelse gällde vad som föreskrevs i byggnadsstadgan i fråga om byggnads läge. MÖD bedömde att de sökta åtgärderna stred mot bestämmelsen, bl.a. om minsta avstånd mellan byggnader på samma tomtplats, och att avvikelserna från planen inte kunde bedömas som liten avvikelse. Bygglovsbesluten upphävdes därför.