Mål: P 5200-16

Avgörande

Användningen av en lokal i en byggnad har ändrats från kyrklig verksamhet till bioverksamhet. MÖD har bedömt att bioverksamheten medför en sådan omgivningspåverkan att lokalen har tagits i anspråk och inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som lokalen senast har använts för. Ändringen har därför varit bygglovspliktig.