Mål: M 5258-16

Avgörande

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet har avvisats eftersom miljökonsekvensbeskrivningen är så bristfällig att den inte kan godkännas.