Mål: M 1198-16

Avgörande

Fråga om avgift för tillsyn avseende lantbruksverksamhet bedriven av två verksamhetsutövare på flera fastigheter. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att verksamheten som bedrivs som enkelt bolag och är helt integrerad innebär att verksamheten får ses som ett tillsynsobjekt. Beslutet att återförvisa ärendena till miljönämnden för ny prövning av tillsynsavgiften har fastställts.