Mål: P 10121-16

Avgörande

Den kommunala nämnden har vid vite förelagt en fastighetsägare att riva två byggnader och städa upp tomten. Enligt Mark- och miljööverdomstolen visar utredningen i målet att fastighetsägaren saknar ekonomiska tillgångar och därmed faktiska förutsättningar att följa föreläggandet. Eftersom föreläggandet då inte får förenas med vite har Mark- och miljööverdomstolen ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att vitet tagits bort. Vidare har tiden för fullgörandet av föreläggandet flyttats fram.