Mål: M 6433-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att risken för brand inte är sådan att det finns skäl att tidsbegränsa tillstånd till en befintlig verksamhet med hantering av gödningsmedel.