Mål: M 843-16

Avgörande

En särtaxa har ansetts vara tillräckligt tydlig för att tillämpas vid kommande debitering av anslutningsavgifter i samband med utbyggnad av en va-anläggning. Hovrätten har i likhet med Statens va-nämnd funnit att det finns förutsättningar att tillämpa särtaxa. Även fråga om prövningens ram.