Mål: P 3545-16

Avgörande

Mål om bygglov för tillbyggnad på hus placerat över en fastighetsgräns. Fråga bl.a. om förenlighet med detaljplanerna på båda sidor av fastighetsgränsen med olika användningsområden i detaljplan.