Mål: F 2962-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsaklig överensstämmelse med Lantmäteriets beslut funnit att en gemensamhetsanläggning för båtplatser ska inrättas på en ö i södra Bohuslän.