Mål: M 5598-16

Avgörande

I mål angående ersättningsskyldighet för rörlig förbrukningsavgift har vattenmätaren, i förhållande till den normala vattenförbrukningen på fastigheten, utvisat ett anmärkningsvärt högt mätvärde. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det finns skälig anledning att ifrågasätta riktigheten av mätvärdet samt att den osäkerhet som finns rörande orsaken till det höga mätvärdet bör gå ut över kommunen. Det har därmed funnits skäl för nedsättning av den utfärdade fakturan och mark- och miljödomstolens dom har fastställts.