Mål: P 8219-16

Avgörande

Beräkning av en byggsanktionsavgifts storlek.